A Travellerspoint blog

February 2012

Pieniny (Trzy Korony), Poland

sunny 25 °C

IMG_6277.jpg

IMG_6276.jpg

IMG_6275.jpg

IMG_6274.jpg

IMG_6273.jpg

IMG_6270.jpg

IMG_6268.jpg

IMG_6267.jpg

IMG_6266.jpg

IMG_6265.jpg

IMG_6264.jpg

IMG_6263.jpg

IMG_6259.jpg

IMG_6258.jpg

IMG_6256.jpg

IMG_6252.jpg

IMG_6251.jpg

IMG_6243.jpg

IMG_6236.jpg

DSC02508.jpg

DSC02503.jpg

DSC02502.jpg

DSC02501.jpg

DSC02493.jpg

DSC02479.jpg

DSC02476.jpg

DSC02474.jpg

DSC02472.jpg

DSC02469.jpg

DSC02468.jpg

DSC02466.jpg

DSC02464.jpg

DSC02461.jpg

DSC02452.jpg

DSC02450.jpg

DSC02449.jpg

DSC02448.jpg

IMG_6296.jpg

IMG_6294.jpg

IMG_6293.jpg

IMG_6292.jpg

IMG_6291.jpg

IMG_6289.jpg

IMG_6288.jpg

IMG_6285.jpg

IMG_6284.jpg

IMG_6283.jpg

IMG_6282.jpg

IMG_6280.jpg

Posted by nikaa8987 11:48 Archived in Poland Tagged poland pienieny trzy korony Comments (0)

Chichen Itza (Mexico)

sunny 32 °C

DSC01329.jpg

DSC01330.jpg

DSC01339.jpg

DSC01340.jpg

DSC01341.jpg

DSC01342.jpg

DSC01347.jpg

DSC01348.jpg

DSC01349.jpg

DSC01350.jpg

DSC01351.jpg

DSC01352.jpg

DSC01353.jpg

DSC01354.jpg

DSC01355.jpg

DSC01356.jpg

DSC01357.jpg

DSC01360.jpg

DSC01361.jpg

DSC01362.jpg

DSC01363.jpg

DSC01365.jpg

DSC01366.jpg

DSC01367.jpg

DSC01368.jpg

DSC01369.jpg

DSC01370.jpg

DSC01375.jpg

DSC01376.jpg

DSC01377.jpg

DSC01343.jpg

DSC01344.jpg

DSC01345.jpg

DSC01346.jpg

DSC01334.jpg

DSC01335.jpg

DSC01336.jpg

DSC01337.jpg

Posted by nikaa8987 04:11 Archived in Mexico Tagged mexico chichen itza Comments (0)

Teotihuacan (Mexico)

sunny 34 °C

DSC00469.jpg

DSC00415.jpg

DSC00418.jpg

DSC00419.jpg

DSC00427.jpg

DSC00428.jpg

DSC00429.jpg

DSC00431.jpg

DSC00432.jpg

DSC00433.jpg

DSC00434.jpg

DSC00437.jpg

DSC00438.jpg

DSC00439.jpg

DSC00441.jpg

DSC00443.jpg

DSC00444.jpg

DSC00450.jpg

DSC00452.jpg

DSC00453.jpg

DSC00455.jpg

DSC00456.jpg

DSC00461.jpg

DSC00462.jpg

DSC00463.jpg

DSC00465.jpg

DSC00420.jpg

DSC00422.jpg

DSC00423.jpg

DSC00424.jpg

DSC00425.jpg

DSC00426.jpg

Posted by nikaa8987 00:39 Archived in Mexico Tagged mexico teotihuacan Comments (0)

Palenque (Mexico)

sunny 34 °C

DSC01152.jpg

DSC01155.jpg

DSC01156.jpg

DSC01157.jpg

DSC01161.jpg

DSC01162.jpg

DSC01163.jpg

DSC01164.jpg

DSC01169.jpg

DSC01185.jpg

DSC01186.jpg

DSC01187.jpg

DSC01188.jpg

DSC01198.jpg

DSC01199.jpg

DSC01200.jpg

DSC01201.jpg

DSC01202.jpg

DSC01170.jpg

DSC01171.jpg

DSC01175.jpg

DSC01176.jpg

DSC01177.jpg

DSC01179.jpg

DSC01183.jpg

DSC01184.jpg

DSC01124.jpg

DSC01126.jpg

DSC01136.jpg

DSC01140.jpg

DSC01141.jpg

DSC01142.jpg

DSC01143.jpg

DSC01145.jpg

DSC01146.jpg

DSC01147.jpg

DSC01128.jpg

DSC01129.jpg

DSC01131.jpg

DSC01132.jpg

DSC01133.jpg

DSC01135.jpg

Posted by nikaa8987 23:48 Archived in Mexico Tagged mexico palenque Comments (0)

(Entries 1 - 4 of 4) Page [1]